Bilgisayar İşletmeni mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Bilgisayarın performansını denetleyen, sistem yazılımı ve uygulama programından gelen konsol mesajları algılayan ve gerekli müdahalelerde bulunan nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayar İşletmeni;İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gerekli sistem yazılımıyla bilgisayarı çalıştırmak,
b) Uygulama sistemlerinin gereksinimlerine göre girdi ve çıktıları doğru ve tam olarak sağlamak,
c) Sorunları tanımlamak için işletimi gözleyerek performansı incelemek,
d) Bilgi ve yetkisi dahilinde gereğinde düzeltici işlemleri başlatmak,
e) Sistem  yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak,
f) Giriş ve çıkış ortamlarında gerekli işlemleri yapmak,
g) Bilgisayar işletim yöntemleri ve işletim standartları konularında güncel bilgi sahibi olmak,
h) Sistem arızalarını tanımlamak ve işletim dizilerinin ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlemler yapmak,
i) Bilgisayarda yapılan işleri belirlenen zamanlamaya göre yapmak,

       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.