Bilgisayar Öğretmeni mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Eğitim kurumunda öğrencilere bilgisayar eğitimi veren, programa göre ölçme ve değerlendirme de bulunan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayar Öğretmeni (Orta öğretim) ;İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitime alınan grup için çalışma planı yapmak,
b) Sorumlu olduğu atölye, laboratuar vb. yerleri  eğitime hazırlamak veya hazırlatmak,
c) Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapmak,
d) Kendisine ayrılan ders saat planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak,
e) Öğrencilerin bilgilerini ölçmek ve başarılarını değerlendirmek,
f) Eğitici kol çalışmalarında görev almak,
g) Öğrencilerin yeteneklerini geliştirici faaliyetler planlamak, etkinlikler düzenlemek,
h) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümünde yardımcı olmak,
i) İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izlemek, ilgililere rehberlik etmek,
j) Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak,
k) Öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olmak,
      
       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.