Bilgisayar Operatörü mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Çeşitli programları kullanarak verilen bilgileri bilgisayara aktaran ve gerektiğinde çıktılarını alabilen nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayar Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgiyi, bilgisayarın okuyup işleyebileceği, disket adı verilen bilgisayar ortamına, klavye yolu ile kaydetmek,
b) Kaydın doğru yapılıp yapılmadığını denetlemek,
c) Bilginin sıralanması, bilgi arama ve istendiğinde bilgilerin kağıda aktarılması işlemlerini yapmak,
d) Bilginin kaybolması ihtimaline karşılık, bilgiyi disket veya CD’de saklamak,

                vb. görev ve işlemleri yerine getirir.