Bilgisayar Program Teknisyeni mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Bilgisayarda hazırlanması istenilen bilgi, belge ve dokümanları inceleyerek uygun olan yazılım programını hazırlayan, test eden, istenilen nitelikte programlamayı gerçekleştiren nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayar Program Teknisyeni işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması yapmak,
b) Bilgisayar  sisteminin  işletim  ve denetim  programlarındaki  değişiklikleri araştırmak,
c) Yazacağı programların akış şemalarını hazırlamak,  programlama dilini belirlemek,
d) Programları test edip kullanıma hazır   duruma  getirmek,
e) Programlama dili araştırma, geliştirme çalışmalarını yapmak,
f) Program örnekleri incelemek,
g) Programlama kodunun istenilen formata uygunluğunu test etmek,
h) Programın çalışma ve kullanma şeklini belirlemek,
i) Kullanıcıya program hakkında bilgi vermek, programı tespit etmek,
j) Kullanıcıların programın kullanımı ile ilgili sorunlarını çözmek,
k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve yenilikleri uygulamak

                vb. görev ve işlemleri yapmak.