Bilgisayar Programcısı mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Sistem analistini tespit ettiği esaslar doğrultusunda program kotlamalarını yapan ve düzenleyen kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayar Programcısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Bilgisayarın kullanım diline göre programları kotlayarak bilgisayarın anlayacağı ve kaydedeceği dile çevirmek,
b) Kotlanan bilgileri programlar halinde derleyerek kart delme makinesinde işlenmesini sağlamak,
c) İşlenen bilgileri bilgisayarda teste tabi tutarak hataları düzeltmek,
d) Programları kullanma talimatının hazırlanması için ilgililere teslim etmek,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.