Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Teknikeri mesleği tanımı hakkında bilgi


 

Meslek Tanımı :
Değişik konulardaki bilgiyi, bilgisayar ortamında hızlı ve sistematik bir biçimde çözümlemek ve değerlendirebilmek amacı ile program yazan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Bilgilerin bilgisayarda amaca uygun olarak sistematik bir biçimde kullanımını sağlayacak bilgisayar programları yazmak,
b) Elindeki bilgilerin niteliğine en uygun olan programlama dilini seçmek ve programı bu dilde yazmak,
c) Programlama dillerinin yazımında kullanılan kodlamaları yapmak ve uygulamak, yazdığı programı test etmek
d) Sistem analiz uzmanının verdiği formları, bilgisayarın kullanım diline kodlamak.      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.