Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Kurum ve kuruluşların muhasebe ve vergi ile ilgili işlemlerini bilgisayara kaydeden, gerektiğinde bunları izleyen ve denetleyen kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayarlı Muhasebe. Elemanı ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Muhasebe ile ilgili fişleri, fatura ve belgeleri bilgisayarda ilgili yerlere kaydetmek,
b) Belgelerin korunması, dosyalanması ve denetimi ile ilgili işlemleri yapmak,
c) İşletme adına ödenmesi gereken vergi, harç ve diğer ödemelerin takibini yapmak, ödenmesini sağlamak,
d) Her ayın sonunda o ayın hesaplarının ve yapılan işlemlerin genel kontrolü amacıyla aylık dökümü çıkarmak (aylık mizan), hata var ise gerekli düzeltmeleri yapmak,
e) İşletmenin bankalar, müşteriler, maliye ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini takip etmek,
f) Yıl sonunda işletmenin mal varlığının çıkarılması amacıyla sayım ve ölçüm işlemlerini (envanter) yapmak,
g) Dönem sonunda işletmenin kar ve zarar durumunu, varlığını, alacak ve borcunu gösteren tabloları (bilanço) düzenlemek,
h) Yıl boyunca yapmış olduğu işlemlerin muhasebe kayıtlarını izlemek,            vb. görev ve işlemleri yerine getirir.