Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Kurum ve kuruluşların muhasebe ve vergi ile ilgili işlemlerini bilgisayara kaydeden, gerektiğinde bunları izleyen ve denetleyen kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı,  İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Muhasebe ile ilgili fişleri, fatura ve belgeleri bilgisayarda ilgili yerlere kaydetmek,
b) Belgelerin korunması, dosyalanması ve denetimi ile ilgili işlemleri yapmak,
c) İşletme adına ödenmesi gereken vergi, harç ve diğer ödemelerin takibini yaparak ödenmesini sağlamak,
d) Aylık mizanı çıkarmak hata var ise gerekli düzeltmeleri yapmak,
e) İşletmenin bankalar, müşteriler, maliye ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini izlemek,
f) Yılsonunda işletmenin mal varlığının çıkarılması amacıyla sayım ve ölçüm işlemlerini yapmak,
g) Dönem sonunda işletmenin kar ve zarar durumunu, varlığını, alacak ve borcunu gösteren tabloları düzenlemek,
h) Yapılan işlemlerin muhasebe kayıtlarını izlemek ve denetmek,

        vb. görev ve işlemleri yerine getirir.