Bilgisayarlı Nümerik Kontrol Teknisyeni (CNC Tezgahları) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Makine parçalarının imalinde kullanılan takım tezgahlarını, bilgisayarla çalıştırma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayarlı Nümerik Kontrol Teknisyeni (CNC Tezgahları); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite  gerekliliklerine uygun olarak:

a) İmalat yapılacak parçanın, makinede hangi işlemlerden geçeceğini belirlemek,
b) Bu işlemlerde hangi aletlerin kullanılacağını saptamak,
c) Kullanılacak ölçme ve kontrol aletlerini belirlemek,
d) Söz konusu aletlerin çalıştırılması için bir bilgisayar programı yazmak ve bunu tezgaha yüklemek,
e) Makinenin, imal edilecek parçaya göre önceden ayarını yapmak,
f) İmalatı gerçekleştirmek,
g) Makinenin bakımını yapmak,

      vb.  görev ve işlemleri yerine getirir,