BİLİM TARİHİ bölümü hakkında bilgi


BİLİM TARİHİ

Programın Amacı

Bilim tarihi programının amacı, tarih boyunca bilimle ve onunla ilgili zihinsel faaliyetlerin
gelişmesini, bilimsel gelişmenin geçirdiği değişik evreleri, gelişimi etkileyen etmenleri
inceleyecek araştırıcılar yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Bilim tarihi programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda bilim tarihi, matematik tarihi, ilk
çağ felsefe tarihi, mantık, sosyoloji tarihi, fizik tarihi, bilim tarihi metin incelemeleri gibi
dersler okutulmaktadır. Öğrenciler, eski Yunanca, Latince, Arapça ve Farsça dillerinden
birini öğrenmek zorundadır.

Gereken Nitelikler

Bilim tarihi programında başarılı olabilmek için hem temel bilimlere hem de sosyal bilimlerle
ilgili konulara merak duymak, güçlü bir belleğe ve analitik düşünme yeteneğine sahip olmak
ve bilimsel çalışmalardan hoşlanmak gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bilim Tarihi programını bitirenler “Bilim Tarihçisi” unvanı ile görev alırlar.
Bilim tarihçisi çeşitli dallarda bilimsel bilginin nasıl geliştiğini, belgelere dayanarak ortaya
koymaya çalışır, tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar gelen bilimsel metinleri
değerlendirerek, yapılan çalışmaların bilimin gelişmesine katkısını değerlendirir.

Çalışma Alanları

Bilim tarihi mezunları üniversitelerde, bilim ve kültür kurumlarında (vakıflar, basın-yayın
kuruluşları vb.) araştırıcı olarak görev alabilirler, ortaöğretim kurumlarında bilim tarihi dersini okutabilirler