Bina Dış Yüzey Temizleyicisi mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Bir hortumun ucuna takılı bir marpuçtan buhar veya kum fışkırtarak taş, tuğla ve metal yapıların dış yüzeylerini temizleyen kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bina Dış Yüzey Temizleyicisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İskele kurmak,
b) Kum püskürtme cihazlarını taşımak ve kurmak, kum ve su hortumunu çalışmaya hazırlamak,
c) Yardımcı marpuçtan kumla birlikte aynı anda su püskürtmek,
d) Basınçlı hava kuvveti ile hortumun ucundaki marpuçtan kum fışkırtmak,
e) Su hortumunun musluğunu açmak ve doğrudan kum ve suyu yüzeye temizlenmesi için püskürtmek,
f) Kumlanmış yüzeyleri su püskürterek yıkamak,
g) Kum püskürtme marpucunu, aşınmış lastik hortumlarını değiştirmek,
h) Yüzeyleri buhar püskürterek, fırça ile kazıyarak veya perdahlayarak temizlemek ve perdahlamak.      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.