Bina Yıkım İşçisi mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Kazma, demir, manivela, havalı çekiçler, diğer aletler ve vinçlerle, tuğla, inşaat çeliği ve kereste gibi malzemeleri kullanılacak biçimde sökerek binaları yıkan kişidir
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bina yıkım işçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Enkaz düşebilecek yerler için karar vermek ve gerekli güvenlik önlemlerini almak,
b) Keresteleri, tavanları ve kapı pervazlarını demir manivela ile gevşetmek ve sökmek,
c) Beton ve  tuğla duvarları, çekiç, keski, balyoz ve havalı matkapla yıkmak,
d) Vinç ve traktörle duvarları yıkmak için uygun noktalardan halatlar bağlamak,
e) Yıkım işinde kendi emeği ile malzemeleri kaldırmak,
f) Kürekle yıkılan malzemeyi boşaltma oluklarından dökmek,
g) Dökülen malzemeyi yığın yapmak,
h) Tuğlaları kullanılması için temizlemek ve diğer işleri yapmak,
i) Oksijen hamlacı kullanmak,
j) Bina yıkımında betonarme, çatı veya yüksek duvarların yıkımına göre ihtisas sahibi olmak.      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.