Bir tam sayının tam bölenleri ödevi ders notları


BİR TAM SAYININ TAM BÖLENLERİ

Bir tam sayının, asal sayıların çarpımı biçiminde yazılmasına bu sayının asal çarpanlarına ayrılması denir.

a, b, c birbirinden farklı asal sayılar ve m, n, k pozitif tam sayılar olmak üzere,

 

A = am . bn . ck  olsun.

 

•   A yı tam bölen asal sayılar a, b, c dir.

•   A sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısı:

    (m + 1) . (n + 1) . (k + 1) dir.

•   A sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin ters işaretlileri de negatif tam sayı bölenidir.

•   A sayısının tam sayı bölenleri sayısı:

     2 . (m + 1) . (n + 1) . (k + 1) dir.

•   A sayısının tam sayı bölenleri toplamı 0 (sıfır) dır.

•   A sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı:

   

•   A sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin sayısı, A nın tam sayı bölenlerinin sayısından A nın asal bölenlerinin sayısı çıkarılarak bulunur.

•   A nın asal olmayan tam sayı bölenleri toplamı

     – (a + b + c) dir.

•   A sayısından küçük A ile aralarında asal olan sayıların sayısı:

   

•   A sayısınının pozitif tam sayı bölenlerinin çarpımı: