Bir Ücret Veya Sözleşme Esasına Göre Yapılmakta Olan Faaliyetler


Bir faaliyeti ücret veya sözleşmeye dayalı uygulayan birimler, kendi hesabına aynı mal veya hizmeti üreten birimler olarak sınıflandırılır. İki temel çeşit vardır: Plan esaslı işler Müteahhit (contractor) firmanın sipariş verilen ürünün üretimi için gereken tüm teknik özellikleri işi yerine getiren (taşeron) firmaya sağladığı durumdur. Bu durum, özellikle, metal sektöründe bulunur (dövmecilik, kesmecilik, presleme ve dökümcülük işleri). Sipariş yapılan işler Taşeron, müteahhit tarafından sağlanan malzeme üzerinde özel bir işlem uygulaması durumudur. Malzeme, ham maddeden mekanik makine parçasına kadar her şey olabilir. Gerçekleştirilecek işlem, metallerin işlenmesi (krom kaplama), konserve için meyve hazırlanması vb. işleri kapsayabilir.