Bireysel Emeklilik Aracısı mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Bireysel emeklilik şirketlerinin bireysel emeklilik plan ve fonlarının tanıtılması, katılımcının taleplerine uygun olarak gerekli bilgi ve belgelerin düzenlenmesi işini yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bireysel Emeklilik Aracısı,  İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük müşteri listelerini taramak veya daha önceden alınan randevularının teyidini ve sıralamasını yapmak,
b) Randevu alma sırasında müşteriden aldığı ön bilgilere göre rapor hazırlamak,
c) Gün içinde randevu alınan müşterilerle görüşmeler yapmak, gerçekleşen satışları gün sonunda sisteme girmek,
d) Satışları sisteme girmelerini müteakip, eksiklerini kontrol ederek bölge/genel müdürlüğe iletmek,
e) Satış aktifleştikten (onaylandıktan) sonra poliçenin/sözleşmenin teslim alınamaması durumunda (adres yer değişikliği vs. ) müşteriyle tekrar bağlantı kurarak, satışı sonuçlandırmak,
f) Kendi alanı ile ilgili piyasa bilgilerini her gün düzenli olarak güncellemek ve mesleki yenilikleri takip etmek,
g) Şubelerinin yeni müşteri portföylerini taramak,
h) Ekip/grup liderlerine günlük raporlama yapmak,  

   vb. görev ve işlemleri yerine getirir.