Bireysel emeklilik şartları


Bireysel emeklilik sistemine medeni hakları kullanma ehliyetini haiz kişiler katılabilir. Bunun dışında mevzuatta sisteme katılmak için ilave bir şart öngörülmemiştir.