Birimlerin Sınıflandırılmasında ki Değişimler


Birimler ya bir anda ya da belli bir zaman süresinde aşamalı olarak ana faaliyetlerini değiştirebilirler. Bir yıl içinde, bir istatistik dönemden diğerine kadar geçen süreçte ya mevsimsel etmenler nedeniyle ya da idari olarak ürün biçiminin değiştirilmesine karar verilmesi nedeniyle ana faaliyet değişebilir. Her durumda faaliyet dengesinde oldukça kısa sürede değişimler olacaktır. Ayrıca, satış veya ürün biçimindeki değişim birkaç yıllık süreçte gerçekleşebilir. Bütün bu durumlar birime ilişkin sınıflamanın değiştirilmesini gerektirirken, çok sık olan değişimler, istatistiklerde kırılmalara neden olacak ve istatistiki yorumlamayı son derece zorlaştıracaktır.