Birleştirme / Ayırma nedir


Birleştirme, birbirleriyle ilgili kategorilerin genellikle ortak bir bölüm ya da hiyerarşi dahilinde, ayrıntılı gözlemlerin yapıldığı seviyeye oranla daha genel bir seviyede bilgi edinilmesine yönelik olarak birleşimidir. Ayırma ise gözlemlerin genellikle ortak bir bölüm ya da hiyerarşi dahilinde ayrıntılı gözlemlerin yapıldığı seviyeye oranla daha genel bir seviyede bilgi edinilmesine yönelik olarak bölünmesidir. Standart hiyerarşik sınıflamalar söz konusu olduğunda birbirleriyle ilgili kategorilerle ilgili istatistikler daha geniş bir çerçeve elde edilmesine yönelik olarak gruplar haline getirilebilir ya da harmanlanabilir (birleştirebilir) veya kategoriler daha ince ayrıntıların edinilmesi gerektiğinde ya da bu ayrıntılara ana gözlemlere verilen kodlar aracılığıyla ulaşıldığında bölünebilir (ayrılabilir).