Bitkisel Üretim Teknikeri mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Gıda ve gıda dışı üretimin her aşamasında doğal dengeyi gözeterek, insanlara ve diğer canlılara zarar veren kimyasal girdi ve ilaçları kullanmaksızın kontrollü ve sertifikalı ara meslek elemanı olarak tarımsal üretim yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bitkisel Üretim Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tarla ve bahçe bitkilerinin bilimsel yöntemlerle üretiminde çalışmak,
b) Gübreleme ve ilaçlama işlerini uzmanlarca yapılan öneriler doğrultusunda yapmak, 
c) Bitki üretiminde kalitenin yükseltilmesini sağlamak için çalışmak,
d) Yapılan üretim programına göre işçi temin etmek,  
e) Ambalajlama ve pazarlama ile ilgili karşılaşılabilecek sorunlara çözüm bulmaya çalışmak,
f)  Kullanacağı alet ve donanımın standartlara uygun olmasını sağlamak,
g) Teknolojiyi takip etmek ve mesleğinde uygulamak,

          vb. görev ve işlemleri yerine getirir