Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Bitkisel ürünlerin hasadından sonra bu ürünlerin, işlenmesi, paketlenmesi, muhafaza edilmesi ile pazarlaması işlerinde çalışan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri,  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hasat sonrası muhafaza edilecek ürünlerin bozulmadan uzun süre saklanması için uygun muhafaza, depolama ve iklimlendirme tekniklerini kullanmak,
b) Hasat sonu kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak ve ürünün pazara en iyi koşullarda sunulmasını sağlamak,
c) Depolarda ve ambarlardaki hastalık ve zararlıları teşhis ederek mücadele etmek,
d) Depolardan pazarlanacak bitkisel ürünlerin pazarlanmasında uygun ambalajlama ve paketleme tekniklerini uygulamak,
e) Hasat sonu standardizasyon ile taşıma ve pazarlama işlerini yürütmek,     
               vb. görev ve işlemleri yerine getirir.