BITOTU (DELPHINIUM STAPHISAGRIA) HAKKINDA BİLGİ


BiTOTU (Delphinium staphisagria) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, BiTOTU (Delphinium staphisagria) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, BiTOTU (Delphinium staphisagria) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, BiTOTU (Delphinium staphisagria) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, BiTOTU (Delphinium staphisagria) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Scharfer Rittersporn, Läusekraut (m), Fr. herbe (f), aux houx , İng.Lousewort (n), Familyası: Düğünçiçeğigiller (Ranunculaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: İzmir, Manisa çevreleri.

Mayıs-haziran ayları arasında mavi renkli çiçekler açan, 70-150 cm boyunda, 1-2 senelik otsu bir bitki. Hezaren olarak da anılmaktadır. Bilhassa ekilmemiş tarlalarda bulunur. Gövdeleri dik, silindirik, dallı ve tüylüdür. Çiçekler gövdenin ucunda, gevşek salkım biçimindedirler. Meyveleri tüylü ve az tohumludur.

Anadolu’da bulunan 30 kadar bitotu türü vardır. Ancak bitotu olarak bilinen, belirtilen türüdür. Bir kısmı üzerinde kimyasal araştırmalar yapılmıştır. Tohumlarından önemli alkoloidler elde edilmektedir.

Kullanıldığı yerler: Bitkinin tohumları kullanılmaktadır. Tamamen olgunlaşmış olan tohumları toplanır ve güneşte kurutulur. Tohumlarında uçucu ve sabit yağ ile alkoloitler bulunmaktadır. Tohumları çok zehirlidir. Veterinerlikte vücut parazitlerini öldürmekte, ayrıca balık zehiri olarak da kulanılmaktadır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi