Biyokimya Teknikeri mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Sağlık ve endüstri kuruluşları ile tıbbi malzeme üreten şirketlerde laboratuar ortamı içinde maddelerin analizlerini yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Biyokimya Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Çalışmaya başlamadan önce çalışma ortamının uygun hale getirilmesini sağlamak,
b) Test için gereken (eriyikleri) kimyasal malzemeyi hazırlamak,
c) Eksik malzemelerin alınması için ilgilileri bilgilendirmek, malzemelerin temin edilmesini sağlamak,
d) Gerekli eriyik ve diğer malzemeleri sterilize etmek,
e) Testi gerçekleştirmek ve sonuçlarını uzmana iletmek,
f) Kullandığı cihazların düzenli bakımını yapmak ve basit arızaların onarımını yapmak,
g) Deney hayvanları üzerinde yapılacak çalışmalar için, hayvanların özelliklerinin belirlenmesi, siparişi ve bakımı gibi işleri yürütmek,     vb. görev ve işlemleri yerine getirir.