Biyokimyager mesleği hakkında bilgi


Biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, beslenme, çevre olayları ile ilgili konularda araştırma ve uygulama yapan kişidir.

Biyokimyager, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Beslenme, genetik ilaçların etkisi ve hastalıklardan ileri gelen kimyasal değişiklikler konusunda araştırmalar yapmak,

b)      İnsan, bitki ve hayvan hastalıklarından sorumlu küçük organizmalar üzerinde araştırmalar yapmak,

c)      Laboratuar ortamında çeşitli biyokimyasal maddeler (protein, kan serumu proteini, amino asit, organik asit ve bileşikler gibi) elde etmek için çalışmalar yapmak,

d)      Kimyasal ve biyolojik kaynaklı bütün kirleticilerin organizmalar üzerindeki zararlı etkilerini incelemek,

e)      Tekniğine uygun olarak hücre ve doku kültürü hazırlamak,

f)       Besin kimyası ve teknolojisi, fermantasyon ve gıda mikrobiyolojisi gibi konularda çalışmalar yapmak,

g)      İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

h)      Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak,

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.