Biyolog (Genel) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Tıp, tarım ve hayvancılık alanlarında pratik uygulamaları geliştiren, laboratuvarda, biyolojik numunelerle denemeler yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Biyolog (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Tahlil edilecek kan, idrar, gaita ve diğer maddeleri tüp veya lamel üzerinde, çeşitli solüsyolarla kimyasal işleme tabi tutmak,
b) Belirli şekil almalarını beklemek ve mikroskopla yapılarını incelemek, neticeleri formlara işlemek,
c) Parazitlerin üremelerini, türlerini ve hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerini tespit ederek parazitlere karşı kullanılan ilaçları araştırmak,
d) Parazitler üzerindeki etkilerini incelemek ve deneyler yapmak,
e) İçme ve tarım alanlarında kullanılan suların bakteriyolojik tahlillerini yapmak,
f) Belirli bir konuda ihtisası olabilir ve o suretle ayırt edilebilir.     vb. görev ve işlemleri yerine getirir.