Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Biyoloji bilimcisinin denetimi ve idaresi altında pratik uygulamaları geliştiren, bilimsel bilgiyi çoğaltmak amacıyla analiz ve test çalışmalarını sürdüren, deneylerin yapılmasına yardım eden ve diğer teknik işleri yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Biyolojik test, deney ve analizler için mikro-organizma kültürleri üretmek,
b) Tahlil ve mikroskopik çalışma için hazırlık yapmak,
c) Boyama tekniklerini kullanmak,
d) Hayvan ve bitki hücreleri, dokuları ve organlarından örnekler almak,
e) Mikroskopları, röntgen, fotoğraf makineleri ve diğer laboratuvar cihazlarını incelemek, analiz ve test örnekleri almak için kullanmak,
f) Deneyler, testler ve analizlerle ilgili gözlemleri kaydetmek ve rapor hazırlamak,
g) Biyoloji bilimcilerinin araştırmalarındaki teknik işlere yardım etmek, 
h) Biyoloji biliminin uygulamasında, biyolojinin belirli bir alanında veya endüstriyel tarım alanında uzmanlaşabilir.      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.