Biyoloji Öğretmeni (Orta Öğretim) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere biyoloji ile ilgili konular ders veren kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Biyoloji Öğretmeni (Orta Öğretim) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Orta öğretim öğretmeni (Genel) (2320.48)?de belirtilen rutin işleri yapmak,
b) Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planlarına göre biyoloji biliminin kapsamına giren konularda ders vermek,
c) Canlı ve bitkilerin yapısı, geçirdikleri evrensel gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunmak,
d) Öğrencilerin biyoloji konusunda yetişmelerini sağlamak,
e) Lisede kimya, sağlık bilgisi orta okulda fen bilgisi derslerine girebilir.      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.