Biyomedikal Cihaz Teknikeri mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakımı ve onarımı konularında çalışma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Biyomedikal Cihaz Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Tıp ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazları şemalara uygun olarak yerlerine monte etmek,
b) Aletlerin nasıl ve ne şekilde kullanıldığını ilgililere göstermek,
c) Aletlerin bakım ve onarımını yapmak,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir