Biyomedikal Mühendisi mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanmasını, yapımını, işletilmesini ve geliştirilmesini sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Biyomedikal Mühendisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tıp ve biyolojik bilimlerde kullanılan elektronik alet ve sistemleri tasarlamak,
b) Sistemlerin bağlantılarını yapmak,
c) Sistemleri çalıştırmak,
d) Sistem ve cihazlarla ilgili araştırma- geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,
e) Üretim aşamasında kalite kontrol yapmak,
 
               vb. görev ve işlemleri yerine getirir.