Biyomühendis mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında bağlantı kurarak çalışmalar yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Biyomühendis, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: 
a) Üretim sektöründeki sistemlerin geliştirilmesi ve hizmetlerin verilmesi yoluyla toplumun yaşam seviyesini yükseltmek amacıyla tasarım, planlama ve uygulama çalışmaları yapmak
b) Biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, enerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz) konularında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunmak,
c) İlaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) konularında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunur.
d) Biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeşitli polimerler) konularında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunmak,
e) Biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, ilaçlar ve biyokimyasal maddelerin biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunmak,    vb. görev ve işlemleri yerine getirir.