BM Sınıflaması


ISIC Rev.3 Birleşmiş Milletler´ce düzenlenen Ekonomik Faaliyetler Sınıflamasıdır ve tüm dünyada kullanılması önerilmiştir. Şimdiki versiyon (Üçüncü Revizyon) Şubat 1989´da Birleşmiş Milletlerin İstatistik Komisyonu tarafından onaylanmıştır. ISIC´ın ilk versiyonu 1948´e dayanmaktadır ve revize edilmiş versiyonlar 1958 ve 1968´de yayınlanmıştır. ISIC Rev.3´ün güncellenmiş hali 2002´de yayınlanacaktır. NACE Rev.1.1, ISIC Rev.3.1´e benzer şekilde Avrupa düzeyinde ekonomik faaliyetler sınıflamasıdır. ISIC Rev.3.1 ile tamamen paraleldir ve bu nedenle onun Avrupa dengi olarak değerlendirilir.