Boksit madeni kullanım alanları hakkında bilgi


BOKSİT

Boksit endüstride değişik alanlarda kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen kullanım  alanları kimyasal bileşimine bağlıdır.
1.  Alümina ve alüminyum üretiminde % 90 oranında kullanılmaktadır. Boksitten metalik alüminyumun yanında bazen galyum ve  vanadyum gibi yan ürünler de elde edilmektedir.
2.  Boksitten yapılan refrakter ürünler
    .  Sentetik mullit
    .  Yüksek alüminalı ateş tuğlası
    .  Döküm maddeleri
    .  Monolit; çimento, demir-çelik ve tuğla sanayinde çimento sanayinde fırın tuğlası boşluklarını
doldurması için
3. Boksitten yapılan kimyasal  maddeler
   .Su temizlenmesinde kullanılan alüminyum sülfat
   .Sodyum alüminat
   .Ham petrol tasfiyesinde kullanılan  Al-Klorür
   .Alüminyum hidrat
4. Boksitten yapılan aşındırıcılar
   . Zımpara kağıdı ve tozları
   . Bileme  ( keskinleştirme) için zımpara taşı
   . Zımpara taşı silindirleri
5.  Diğer tüketim alanları
   . Ham şekerin renginin giderilmesinde

   . Ham şekerin temizlenmesinde yağların filtrasyonunda
   . Çimento yapımında
   . Ferrokrom tesislerinde cüruf önleyici olarak

Benzer Yazılar:

  1. Krom madeni kullanım alanları hakkında bilgi
  2. Demir madeni kullanım alanları hakkında bilgi
  3. Bakır madeni kullanım alanları hakkında bilgi
  4. Kurşun çinko kadmiyum madeni kullanım alanları hakkında bilgi
  5. Ankara Mamak İlçesi Spor Alanları
  6. Emekli Sandığı İlaç Kullanım Süresini Görme