Borç servis oranı hakkında bilgi


Borç servis oranı ile ilgili geniş kapsamlı bilgiler, Borç servis oranı hakkında ayrıntılı yazılar dökümanlar, Borç servis oranı ile ilgili merak ettiğiniz sorular cevaplar ve Borç servis oranı ile ilgili bilinmesi gereken diğer herşey burada.
BORÇ SERVİS ORANI;

Bir ülkenin borçlarını geri ödeme kapasitesini ortaya koyan göstergelerden biri. Borç servis oranında genellikle, borç, anapara, taksit ve faiz ödemelerinin yıllık toplamları, ihracat gelirlerine oranlanır. İhracat gelirleri yerine toplam mal ve hizmet ihracından sağlanan döviz geliri de kullanılabilir.

Bu durumda eğer:

a: Yıllık Ana Para taksidi,

r: Yılık Faiz Ödemesi,

x: Toplam Mal ve Hizmet İhracatından Sağlanan Döviz Geliri ise,

a+r
d: (Borç Servis Oranı) d= ¾¾ olarak yazılabilir.
x