Boring Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Metal cisimlerindeki silindirin delikleri döner bir torna bıçağı ile, aynı eksen etrafında, gereken çapa göre eşit surette genişleten ve elektrik gücü ile çalışan bir tezgahı ayarlayan ve çalıştıran kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Boring Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İmal edilecek parçanın projelerini ve diğer şartnamelerini incelemek,
b) Gerekli tespit aparatları ile ve diğer bağlama ile metali doğru bir şekilde tezgahın tablasına bağlamak,
c) Torna bıçağını seçer ve tezgahın eksenine tespit etmek,
d) Bıçağın hareketini tahdit veya hareket istikametini kontrol etmek için tezgahın tablasını, kılavuzları,  tahdit parçalarını ve diğer kontrolleri ayarlamak,
e) Torna bıçağına verilecek devrin limitini tayin etmek ve tezgahı çalıştırmak,
f) Torna bıçağını  metale daldırmak için tezgahı el  çarkları ile veya otomatik kontrol ayarları yaparak, otomatik olarak çalıştırmak,
g) Torna bıçağına akıtılan yağın miktarını kontrol etmek,
h) Ölçme aletleri yardımıyla talaş alma işleminin seyrini kontrol  eder ve parçanın doğru bir şekilde işlenmesini teminen gerekli ayarları yapmak,
i) Tezgahı bir  operatör tarafından çalıştırılmak üzere ayar edebilmek,
j) Silindir boşlukları için kılavuz delikleri açabilmek,
k) Tezgah takımlarını düzeltebilir ve bileyebilir,
l) Belirli tipteki  bir silindir torna tezgahı üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir,

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.