Boru Döşeyici mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Pis su veya kanalizasyon, drenaj veya ana su isale hattını meydana getirmek üzere hendekler içine sırlı ve sırsız toprak künk, büz, pik ve diğer malzemelerden borular döşeyen kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Boru döşeyici işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Hendek tabanına uygun bir meyil vermek,
b) Boruların geniş ağızları için yuva açmak,
c) Boruların dar ve düz ağızları kenarına lastik conta takmak,
d) Borunun hendeğe indirilmesinde yardım etmek,
e) Borunun düz ağzını döşenmiş bir önceki borunun geniş ağzı içine koymak,
f) Boruyu altından toprak kazarak veya altına taş koyup kaldırarak meyiline getirmek,
g) Meyil ve hizayı şakul  ve meyil işaret çubukları ile ölçmek, boruların ek yerlerine kalafat malası ile kıtık veya kurşun doldurmak,
h) Künk ve büzlerin ek yerlerini ise mala kullanarak çimento harcı ile kapatmak,
i) Her iki ucu da düz olan demir boruları birbirine kaplinlerle eklemek,
j) Vana ve yangın musluklarını takmak,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.