Boru Kaynakçısı mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Metal boru ve bağlantı elemanlarını seçen, kaynağa hazırlayan ve kaynak işlemini gerçekleştiren kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Boru Kaynakçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel koruyucularını (iş tulumu, kask, gözlük, eldiven vb.) giymek,
b) Günlük iş talimatında istenilen ürüne yönelik gerekli malzemeleri hazırlamak,
c) Kaynatılacak parçaları (boru vb.) çeşitli el aletleri ve ölçme aletleri kullanarak talimatta yer alan isteğe uygun şekilde hazırlamak (kaynak ağzı, kaynak pozisyonu, kaynak yapılacak ortam),
d) Kaynak yapılacak parçaya (boru vb.) (şekli, kalınlığı, pozisyonuna) göre kaynak makinesini hazırlamak ve çalışır hale getirmek,
e) Kaynatılacak malzemenin cinsine göre uygun elektrot, amper ayarlarını yapmak,
f) Kaynağa başlamadan önce çevreyi kontrol etmek ve yanıcı, parlayıcı çabuk tutuşan malzemeleri uzaklaştırmak suretiyle güvenlik tedbirlerini almak
g) Uygun şekilde kaynak işlemini yapmak,
h) Kaynak işlemi biten parçayı el göz kontrolünden geçirerek pürüz ve bozuklukları uygun el aletleri kullanarak gidermek,
i) Kullanılan malzeme ve ortamın düzenini sağlamak  

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.