Boru Tesisatçısı (Buhar) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Makinelere, ısıtma ve havalandırma üniteleri ile diğer tesisata yüksek veya alçak basınçlı buhar sevkeden boruların tesisatını ve tamirini yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Boru Tesisatçısı (Buhar) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
üa) Esas itibariyle Boru Tesisatçısı (Genel) (7136.10)?a benzer görevler ifa etmek;
b) Buhar kazanları ve radyatörler gibi teçhizatı kurmak,
c) Çalışan yere veya tesis edilen teçhizatın tipine göre ayırdedilebilir.        vb. görev ve işlemleri yerine getirir.