Boru Tesisatçısı (Gemi) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
İnşaat veya tamir halindeki gemilerin boru sistemlerini tertip, imal ve tesis eden kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Boru Tesisatçısı (Gemi) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Tesis edilecek borunun şekline uydurmak üzere mastar telinde bir parça keserek bunu elle ve kılavuzlarla bükmek,
b) Boruları hazırlayıp mastarlarına göre birleştirmek,
c) Boruları takıp ve boru rekorlarını boru, tank, kazan, pompa ve diğer teçhizata bağlamak,
d) Üniteleri ve komple sistemleri tesisatın yapılmasından önce kontrol etmek,       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.