Boşanma Dilekçesi Örneği


Boşanma dilekçe örnekleri, boşanma dilekçesi örnekleri, boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır, boşanma dilekçesi nasıl yazılır, boşanma dilekçeleri, boşanma dilekçesi hazırlama, anlaşmalı boşanma dilekçe örneği, boşanma dilekçesi nereye verilir boşanma dava dilekçesi sayfanın konularıdır.

Evliliğini yürütemeyecek olan ve bitirme kararı alan çiftler veya tek taraflı olarak evliliğini bitirmek isteyenler dilekçeyle veya avukat aracılığıyla mahkemeye başvurarak boşanma için ilk adımı atmış olurlar. Boşanma dilekçeleri aynı anda sunulabileceği gibi ayrı ayrı tek taraflı olarakta sunulabilir. 

Aşağıda resim ve yazı olarak iki ayrı boşanma dilekçesi bulunmaktadır dilediğinizi kullanarak dilekçenizi oluşturabilirsiniz. Boşanma dilekçesini isterseniz yazdırıp çıktısınıda alabilirsiniz.

BOŞANMA DİLEKÇESİ ÖRNEK 1

Dilekçeyi büyütmek için üzerini tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOŞANMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2

……………………… AİLE MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : ……………. ………………
….. …………….. ………. ………….. …….
VEKİLİ : ……………. ……………………
…. ……………… … …………………….
DAVALI : ………………… ……………….
…………… …………… ……………………

DAVA KONUSU : Şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması
sebebiyle boşanma talebimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

1. Müvekkilem …………. ……………., eşi …………. ………….. ile yaklaşık yirmi dört yıl önce evlenmiştir. Bu evlilikten şu an itibariyle reşit olan bir kız çocukları olmuştur. Müvekkilem, son dört yıldır eşi ile fiilen ayrı yaşamaktadır. Artık karı-koca hayatını ve evlilik birlikteliğini sürdürmelerinin imkanı ve faydası kalmamıştır.

2. Bu maddeye evliliği devam ettirmenin neden mümkün olmadığı, şiddetli geçimsizliğin sebepleri,taraflar arasındaki sorunlar ayrıntılı bir şekilde yazılır.

3. Ayrı ayrı olaylar daha iyi anlaşılabilmesi farklı maddelere yazılabilir.Örneğin bir maddeye eşin, evlilik sorumluluğunu taşımadığı yazılırken diğer maddeye ise, eşler arasında boşanmaya sebep veren olaylar yazılabilir.

4. Nafaka , maddi ve manevi tazminat talebi var ise ayrıntılarıyla bu maddeye yazılabilir.

HUKUKİ SEBEPLER : MK, HUMK, ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanıklar.

NETİCE ve TALEP :

Yukarıda açıklanan hususlara ve davada sunulacak delillere istinaden;

1. Müvekkilim ile davalının şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmalarına,

2.Talep edilen nafakya karar verilmesine,

3. Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa tahmiline
karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/….

Ad-Soyad,Varsa Avukat Adı Soyadı

İmza