Botanist mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Tarım ve ormancılık gibi alanlarda pratik uygulamaları geliştiren, bitki hayatının evrelerini doğada gözlem yaparak laboratuvarda deneylerle inceleyen kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Botanist işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Araştırma yapacağı bitkilerin bulundukları yerleri tespit etmek,
b) Belirli şekiller ile numuneler alarak özel kaplara yerleştirmek, numuneden kesitler almak,
c) Laboratuvar araçlarıyla bitkilerin fizyolojik yapılarını incelemek,
d) Bitkilerin daha kaliteli ve verimli şekilde yetiştirilmesi için üretim planları hazırlamak,
e) Deneme üretimi yaptırmak ve yapılmasına nezaret etmek,
f) Bitki ıslahı için gerekli araştırmaları sürdürmek,
g) Bitki ekolojisi, bitki taksonomisi veya mantar mikolojisi gibi botanik dallardan birinde ihtisası olabilir ve o suretle ayırt edilebilir.vb. görev ve işlemleri yerine getirir.