Boya Teknikeri mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Boya üretimi için gerekli olan hammaddenin temini, hammaddenin işlenmesi ve mamul hale geldikten sonra ambalajlanmasında mühendisin gözetimi altında çalışan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Boya Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Üretimin, planlanan zamanda tamamlanması amacıyla ihtiyaç duyulan hammaddeleri sağlamak ve üretim sürecine almak,
b) Üretim planlarının gerçekleştirilmesi amacıyla, işin akışını, detaylarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları ustabaşlarına aktarmak ve yapılanları izlemek, 
c) Ürünlerin istenilen özelliklerde üretilmesini temin amacıyla, belirlenen kriterlere uygunluğunu kontrol etmek,
d) Üretimin sürekliliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
e) Üretilen ürünlerin planlanan zaman ve gramaj olarak boşaltılmasını temin amacıyla, boşaltma işlemine nezaret etmek, planlamak,
f) Gece vardiyası saatlerinde işyeri emniyeti ve iş güvenliğinin korunması, idari operasyon ve işlerin aksamaması amacıyla, işyerinin teknik ve idari işlerini yürütmek.         vb. görev ve işlemleri yerine getirir.