Boyacı mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Boyacı, yapıların iç ve dış cephelerinin, ahşap, sac, demir vb. yüzeylerin, boya veya dış cephe kaplama malzemeleriyle kapatma işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Boyacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:
a) Kullanılacak malzeme türü ve miktarını belirlemek,
b) Duvar ve ahşap yüzeylere yağlıboya yapmak,
c) Yüzeyi raspalamak,
d) Ahşap yüzeylerdeki budakları yakmak,
e) Zımpara yapmak, bezir yağı sürmek, kaplama macunu çekmek,
f) Astar boya, ikinci kat ve son kat boya sürmek,
g) Ahşap yüzeylere vernik, ahşap koruyucu ve dolgu verniği sürmek,
h) Badana ve plastik boya  yapmak,
i) Kireci söndürmek, süzmek, yüzeyi raspalamak,
j) Alçı macunu çekmek, plastik boyayı hazırlamak, fasarit yapmak,
k) Sac/demir yüzeyleri boyamak,
l) Yüzey çapaklarını temizlemek, yağ ve pas çözücü, boya sökücü sürmek,
m) Dış cepheleri boyamak,
n) İskele kurmak, sıva tamirlerini yapmak,
o) Serpme hazırlamak, serpmeyi atmak, dekoratif desen vermek
p) Duvar kağıdı yapmak,
q) Boya sonrası işlemleri yapmak,

      vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.