Boyacı (Püskürtme ile) (İnşaat Hariç) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Metal, ağaç veya diğer malzemeden yapılmış eşya üzerine püskürtme tertibatı ile boya, emaye, vernik veya lak gibi dekoratif yahut koruyucu malzeme püskürten kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Boyacı (Püskürtme ile) (İnşaat Hariç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İstenilen rengi elde etmek için gerekli boyaları seçip ve karıştırmak,
b) Püskürtülecek malzemeyi püskürtme tertibatının deposuna doldurmak,
c) Püskürtme tertibatını kompresör hortumuna bağlamak ve hava basınç valfleri ve marpuçunu ayarlamak, tetiğe basmak ve püskürtülen maddeyi birkaç kat halinde  yüzeylere yöneltmek,
d) Boyanmayacak yerleri bantla kapatmak,
e) Sistire, zımpara, kimyasal eriyikler ve diğer maddelerden faydalanarak yüzeyleri boyanmaya hazırlamak,
f) Boyanmış eşyayı fırınlamak.      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.