Bozhöyük Tanıtım Projesi


İlçesi: İhsaniye
Kasabası: Bozhüyük
Mevkii: Bozhöyük beldesinin 500 m batısı
Konumu: Bozhöyük imar planı içinde Beldenin batı kenarında yer almaktadır.
Grubu: Arkeolojik Sitler
Nasıl Ulaşılır? Afyon-Gazlıgöl-Bozhöyük yolundan

İhsaniye ilçesi, Bozhöyük beldesinin yaklaşık 500 metre batısında; yaklaşık 200×150 metre boyutlarında taban oturum alanı olan, yüksekliği çevresine göre yaklaşık 20 metre olan bir höyüktür. İl sınırları içerisinde yer alan höyükler içerisinde büyük ve en iyi korunmuş olanlardan birisidir.
Höyük üzerinde ve yakın civarında yapılan yüzey araştırmasında Tunç Çağından Roma dönemine kadar olan dönemlere ait pişmiş toprak buluntuları ve kaçak kazı çukurlarından duvar kalıntılarına rastlanmaktadır. Höyük Özellikle güneydoğu yönünde beldenin mezarlığına doğru yayılım göstermektedir.
Höyüğün yayılım alanının nekropol alanı olduğu düşünülmektedir.
Bozhöyük, arkeolojik araştırma ve kazılar sonucunda bölge arkeolojisi açıdan önemli verilerin yer aldığı bir alan olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle höyükte uzun yıllar sürecek olan bilimsel bir kazının yapılması ile bölgenin kronolojisi ve kültür yapısı ile ilgili veriler gün ışığına çıkarılabilecektir.
Yerleşimin dışında bir kısmı tarla olarak kullanılan genelde boş, yavaş yavaş yapılaşmaların yayıldığı bir alanda yer almaktadır. Bu nedenle yapılaşmanın ilgili kurum ve kuruluşların kontrolünde planlanması ve yapılması gerekmektedir.

Kaynak: T.C. Afyonkarahisar Valiliği, Acil Durum Yönetimi ve Bilgi İşlem Merkezi (ADUYBİM), Afyonkarahisar Özel İdaresi, frigvadisi.org