Branşman mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Şehir şebeke suyunun abonelere ulaştırılması için, ana şebeke borularından ilgili abone adreslerine tesisat bağlama işlemlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Branşman, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Abone verilerini (Adres, bina adedi, tesisat döşeme mesafesi, kaçlık su verileceği vb.) incelemek,
b) İş emrinde belirtilen adrese ekibiyle beraber gitmek,
c) Kazı alanının incelemesini yapmak,
d) Ana borunun yerini tespit etmek,
e) Riskli kazı bölgelerinde ilgili kuruluşlardan gerekli izinleri alınmasını sağlamak,
f) Kazı makinelerini kullanarak tesisat bağlantısı için kazı yapmak, ana boruya ulaşmak,
g) Boru yapısına uygun olarak ana boruyu delmek,
h) Ana borudan abone saat mahalline tesisat bağlama işlemini gerçekleştirmek,
i) Abone adresine ulaştırılan boruya  saatlerin bağlantısını yapmak,
j) Bağlantıların sızdırmazlık kontrollerini yapmak, varsa sorunları gidermek,
k) Saatin çalışmasını saatten su geçirerek kontrol etmek,
l) İş emrini doldurarak iş emrini kapatmak,
m) Eski ana borunun iptali veya yer değişikliği işlemlerini gerçekleştirmek,
n) Diğer birimlerle  koordineli olarak çalışmak,
o) Çalışma alanının düzenli olmasını sağlamak,

        vb. görev ve işlemleri yerine getirir.