BROMAT ASIDI HAKKINDA BİLGİ


BROMAT ASiDi HAKKINDA BİLGİ NEDİR, BROMAT ASiDi HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, BROMAT ASiDi HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, BROMAT ASiDi HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, BROMAT ASiDi HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Bromsäure (f.), Fr. Acide (m.) bromique, İng. Bromic Acid. Formülü HBrO3 olup, hafif sarı renkli veya renksiz bir bileşik. Oldukça kararsız monabazik bir asit olup, sâdece oldukça seyreltik sulu çözeltide bulunabilir. 1826 yılında Fransız kimyâcısı A. Jerome Balard tarafından keşfedildi. Boyacılıkta, eczâcılıkta ve muhtelif kimyâsal madde îmâlâtında kullanılır.

Baryum bromat çözeltisine sülfat asidi ilâvesiyle elde edilir. Bromat asidi 100°C’de bozunarak, oksijen ve broma dönüşür. Bromat asidinin tuzlarına bromat denir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi