BROMÜR HAKKINDA BİLGİ


BROMüR HAKKINDA BİLGİ NEDİR, BROMüR HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, BROMüR HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, BROMüR HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, BROMüR HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Bromsalz (n.), Fr. Bromure (m.), İng. Bromide. Bromun, metalleri veya radikalleri ile olan bileşiği. Bromun (-1) değerlikli bir köküdür. Bromürler, özellikle potasyum bromür (KBr)tıpta kullanılır. 1857 yılında Charles Locock tarafından bromürlerin merkezi sinir sistemine depresiv etkisinin olduğu keşfedildi. Bilhassa sara hastalığında kullanıldı. Bromürler yaygın olarak uzun yıllar kullanıldı. Fakat bugün bromürler yerini daha tesirli ilâçlara terk etmesine rağmen hâlâ başağrıları için kullanılır.

Vücut üzerine bromürlerin genel etkisi rahatlama şeklindedir. İlâcın aktif kısmı olan bromür iyonlarının etki etme tarzının nasıl olduğu gerçek olarak bilinmiyor.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi