Bruner’in Yapıcı Kuramı ödevi ders notları konu anlatımı


Yapıcı yaklaşımın temelinde yer alan epistemolojik anlayışa göre;
bireylerin deneyimlerini kazandığı bir dış dünya vardır, ancak anlam

bireylerden bağımsız olarak bu dünyada bulunmak yerine, birey tarafından
dünyaya verilir. Yapıcılıkta, bilginin bireyin deneyimleri bağlamında içsel
olarak yapılandırıldığına inanılır (Deryakulu, 1995, s.56).

Yapıcı epistemolojinin öğretme-öğrenme süreçleri tasarımı üzerindeki
yansıması daha çok öğrenme kavramı üzerindedir. Tasarımlanacak olan
öğrenme ortamı ve etkileşimdir. Yapıcı anlayışta teknolojinin görevi,
öğrenmeyi desteklemek ve kolaylaştırmaktır(Deryakulu, 1995, s.57).

Yapıcı yaklaşımın özellikleri ise şunlardır;
1. İçerikten bağımsız bilgi ya da beceriler yoktur, içerik alanın özelliğine
göre yapılandırılmalı ve öğrenme etkinlikleri farklılaştırılmalıdır.
2. Öğrenme bağlam içinde gerçekleşir.
3. Öğrenme gerçek yaşamın karmaşıklığını ve değişkenliğini yansıtan
ortamlarda en verimli ve etkili biçimde oluşmaktadır.
4. Esnek bir içeriğe sahiptir, yani öğrenilecek bilgi her zaman içerikte
sunulan bilginin tamamen aynısı olmak zorunda değildir, öğrenci
sunulan bilgileri kullanarak kendi anlam ve bilgisini yapılandırır.

Bunun için de bilgi kaynaklarının farklı bakış açılarını
değerlendirmelidir.
5. Ortaklaşa etkinlikler ile öğrenciler hem öğretmenle hem de diğer
öğrencilerle işbirliği içinde çalışma yapar, yarışma ortamı sağlanmaya
çalışılmaz.
6. Öğrenciler kendi öğrenmelerini kendileri yönetirler ve aktiftirler.
7. Tümevarımcı etkinlikler tercih edilir.
8. Sürece yönelik değerlendirme yapılması daha uygundur.
9. Yapıcı öğrenme süreçleri tasarımı içerik alanına bağımlıdır. (Carr et al.,
1998; Deryakulu, 1995, s.62-68).
Yapıcılık neden uygulanmalıdır sorusuna aşağıdaki maddeler cevap
olarak verilebilir;
Daha motive edicidir: Yapıcı öğrenme aktiviteleri öğrencimerkezli
oldukları için daha motive edici olma özelliğine
sahiptir.
Kritik düşünmeyi cesaretlendirir: Aktif öğrenci ve kontrolün
öğrencide olması ile yapıcı öğrenme aktiviteleri kritik düşünme
ve bilgi sentezleme ve yapılandırmada daha anlamalı, kullanışlı,
uzun süreli ve transfer edilebilir bilgi sağlar.
Farklı öğrenme stillerini barındırır: Öğrencilerin bireysel olarak
kendi bilgileri yapılandırmaya izin veren yapıcı öğrenme
ortamları daha fazla öğrenci kontrolü sağlaması sebebiyle de
kolayca bireysel öğrenme stillerinin ortama yerleştirilmesini
sağlar (Carr et al., 1998).
Yapıcılık neden tam anlamıyla uygulanamamaktadır?
Bir çok öğretim kurumu yapıcı öğrenme kuramını kabul
etmektedir, fakat öğreticiler halen yapıcılık hakkında
konuşurken bunu sınıfta uygulamamaktadır.
Öğrenciler yapıcı ortamlarda aktif roller alırlar ve
öğrencilerin mevcut sistemde pasif kalarak yüksek notlar
alırken bu yeni rollerine uyum sağlamaları zor olabilir.
Öğrenciler gerçek-dünya ve kompleks olan problemleri
çözmeye çalışırken belirsizlikten hoşlanmamakta ve ‘sadece
bana söyleyin’ tarzında bilgiyi hazır edinmek istemektedir.
14
Ayrıca nesnel paradigmaya göre eğitim alan öğretmenler,
yapıcı öğrenme ortamı sağlamada zorlanmaktadır (Carr, et
al., 1998).
Yapıcı öğrenme kuramı, Dewey (1938), Piaget (1970), Vygotsky
(1962)’nin öğrenme teorilerinden elde edilmiştir ve öğrenmeyi bağlam
içindeki öğrenenin fonksiyonları ile birleştirme yolları için amprik bir temel
sağlar.