BUDA nedir ne demektir anlamı hakkında bilgi


Budizm’in kurucusu. Mîlâddan altı asır evvel yaşamış olup, asıl adı Guatama veya Gotama’dır.