Budamacı mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Budamacı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, araç ve ekipmanların genel kontrol, bakım, budama için hazırlık, ağaç ve fidan budama işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Budamacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:
a) Alet ve ekipmanların genel kontrol ve bakımını yapmak,
b) Budama macunu ve dezenfektan hazırlamak,
c) Araç ve ekipmanları steril hale getirmek,
d) Bitki türlerine göre budama şeklini belirlemek,
e) Budama yöntemini belirlemek,
f) Dal üzerinde kesme noktasını belirlemek,
g) Makasla, testere ile budama yapmak,
h) Kesilen yüzeyleri macunlamak,
i) Dallar arasındaki açıyı ayarlamak,
j) Burma yapmak,
k) Boğma yapmak,
l) Çizme yapmak,,
m) Eğme yapmak,
n) Meyve, tomurcuk ve yaprak seyrelmesi yapmak,
o) Bitkiyi budama artıklarından temizlemek,
p) Budanmış bitkiyi kontrol etmek,
 
      vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.