BUĞÂT nedir ne demektir anlamı hakkında bilgi

Bâğîler, âsîler. Haksız olarak devlete isyan eden, karşı gelenler. Bâğî’nin çokluk şeklidir.